dns-logo

Алеја Светог Саве 20 Бања Лука, Република Српска, БиХ

Потпредсједници

ДНС има до шест потпредсједника, који се бирају на основу сљедећих принципа: три се бирају по територијалном принципу, у складу са Изборним законом БиХ и изборним јединицама за избор посланика у Представнички дом Парламентарне скупштине БиХ у Републици Српској. Четврти се бира за подручје Федерације БиХ, пети и шести у случају евентуалног уједињења ДНС-а са другим политичким партијама, из политичке партије која се ујединила са Демократским народним савезом, са задатком праћења рада организационих јединица ДНС-а на нивоу територијалне организације, извјештавањем и предлагањем мјера за унапређење рада тих јединица и на унапређењу међународних односа ДНС-а са странкама сличне политичке оријентације из међународне заједнице.


Потпредсједници ДНС-а помажу предсједнику ДНС-а у раду, организују и координирају рад ДНС-а у областима које им одреди предсједник и за које их задужи Главни одбор или на основу одлуке Главног одбoра, те врше и друге послове које им одреде Главни одбор и предсједник ДНС-а. (Статут ДНС РС)

ДАРКО БАЊАЦ

Магистар правних наука

Рођен 02.9.1978. године у Б.Дубици. Завршио Правни факултет у Бања Луци.Oд 2006. дo 2010. гoдинe биo je дeлeгaт у Виjeћу Нaрoдa РС. Oд 2010. - 2012. гoдинe био је сaвjeтник прeдсjeдaвajућeг Виjeћa нaрoдa РС, a oд 2012. дo 2014.године је нaрoдни пoслaник. 2014. године поново је биран у Нaрoдну скупштину РС. Tрeнутнo je и шeф Слoбoднoг Дeмoкрaтскoг српскoг клубa.


Члaн je Oдбoрa зa eврoпскe интeгрaциje и рeгиoнaлну сaрaдњу, кao и члaн Кoмитeтa зa прaвнa питaњa те спoљну сaрaдњу у Интeрпaрлaмeнтaрнoj скупштини прaвoслaвљa. Oд 2016. прeдсjeдник је и Oдбoрa зa Дoњу Грaдину, кojи имa зaдaтaк дa кooрдинише сaрaдњу измeђу кaбинeтa прeдсjeдникa РС, Влaдe РС и ЈУ „Спoмeн пoдручje Дoњa Грaдинa“ а везано за изгрaдњу Meмoриjaлнoг цeнтрa. Oжeњeн, oтaц jeднoг дjeтeтa.

ДРАГОМИР ЈОВИЧИЋ

Проф. др правних наука

Рођен 27. 7. 1961. године у Борцима, општина Котор Варош. Завршио Правни факултет у Бањој Луци. Звање магистра стекао на Правном факултету у Бањој Луци, а звање доктора наука одбранио је 2006. године на Правном факултету у Крагујевцу. У Министарству унутрашњих послова РС провео је 18 година, обављајући различите послове и задатке. Обављао је и функцију министра од 2001. године до 2003. године.


Обављао је и дужност начелника Управе за полицијско образовање као и дужност помоћника директора РУГИП-а. Од марта 2008. године до почетка 2017. године радио је као професор на Факултету за безбједност и заштиту, а тренутно је професор на Факултету безбједносних наука Универзитета у Бањој Луци. Ожењен, отац је двоје дјеце.

МАРКО АЋИЋ

Др правних наука

МАРКО АЋИЋ, рођен 03.7.1981. године у Дрвару. Правни факултет завршио у Бањој Луци. Мастер студије завршио на Правном факултету у Београду, гдје је и одбранио докторску дисертацију. 2010.године, именован је за замјеника генералног секретара Народне скупштине РС а за генералног секретара НС РС изабран је 2014. године. Члан је ДНС-а од оснивања. Од децембра 2017. године, изабран је за потпредсједника ДНС-а за подручје Федерације БиХ.

Од 2016. године налази се на листи екперата Мисије ОЕБС-а у БиХ за област демократско управљање, локални развој и парламентаризам. Сарађивао је са бројним владиним и невладиним организацијама за шта је добио бројна признања. Објавио је више од двадесет радова у стручним домаћим и међународним правним часописима.Говори енглески језик. Ожењен, отац двоје дјеце.

МИЛАН РАДОВИЋ

Доцент др економских наука

Рођен 21.08.1974. године, у Сарајеву. Завршио Економски факултет у Бањој Луци. Звање магистра економских наука а потом и доктора наука стекао је на Економском факултету Универзитета у Новом Саду. Радно искуство стицао је у више банака у Босни и Херцеговини, а функцију предсједника Управе Нове банке АД Бања Лука обавља од 2010. године. У звање доцента за научну област „Пословне финансије и финансијска тржишта“, на Економском факултету Универзитета у Источном Сарајеву, именован је 2015. године.


Седам пута је добитник престижне награде за најбољег менаџера у банкарству – „Менаџер“, али и награде „Најменаџер-деценије “ за југоисточну Европу. За допринос развоју предузетничког и друштвеног стваралаштва на подручју регије Бања Лука, РС и БиХ, 2015. и 2016. године, др Милану Радовићу је уручена награда "Капетан Миша Анастасијевић", као признање за најбољег банкара у Републици Српској и региону. Такође, 2016. године, "Независне новине" додјељују му признање "Привредник године". Потпредсједник је Удружења банака БиХ, а функцију предсједника Управног одбора Рукометног клуба “Борац м:тел”обавља од 2015. године. Ожењен је и отац је двоје дјеце.

Tadic

Огњен Тадић

Магистар социолошких наука

Рођен 20.04.1974. године у Сарајеву. Завршио Правни факултет а магистрирао социолошке науке на Факултету политичких наука у Бања Луци. За посланика у НС РС биран је 1997. и 1998. године, али је одлукама Привремене изборне комисије БиХ спријечен да преузме ту дужност. У периоду од 2006. до 2010. године био је посланик у НС РС када је био и стални посматрач при Скупштини Западно-европске уније (2008-2010.)

Обављао је и послове шефа кабинета, савјетника за друштвене дјелатности те политичког савјетника предсједника Републике Српске. Члан је Колегија Дома народа Парламентарне скупштине БиХ и делегат у Парламентарној скупштини Медитерена. Био је делегат Дома народа ПС БиХ, у периоду 2010-2014. година те је реизабран поново на ту функцију од 2014. до 2018. године. Радио је као адвокат и као новинар. Ожењен је, има троје дјеце.

X

Питајте ДНС
Да би сте послали питање сва поља морају бити попуњена.

X

Приступница
Поља се * су обавезна!