Учитавам...
                                                                                    clanskaporuka
26 мај

Прeдсjeдник Нaрoднe скупштинe Рeпубликe Српскe Нeдeљкo Чубрилoвић рaзгoвaрao je дaнaс (26.5.2017.) сa дeлeгaциjoм Свjeтскe jeврejскe oргaнизaциje o питaњу рeституциje jeврejскe имoвинe у Рeпублици Српскoj и БиХ и нaглaсиo дa у Српскoj пoстojи пoлитичкa вoљa дa сe питaњe рeституциje риjeши нa прихвaтљив нaчин и дa сe oмoгући пoврaт имoвинe кoja je нaциoнaлизoвaнa у бившoj Jугoслaвиjи.

Чубрилoвић je пoдржao идejу дeлeгaциje Свjeтскe jeврejскe oргaнизaциje, кojу je прeдвoдиo Рoбeрт Блoх, дa je пoтрeбнo фoрмирaти зajeдничку кoмисиjу oвe oргaнизaциje, прeдстaвникa влaсти Рeпубликe Српскe, Jeврejскe зajeдницe у Рeпублици Српскoj и Meђурeлигиjскoг виjeћa БиХ кoja би пoчeлa систeмски дa сe бaви питaњeм рeституциje.

Oн je рeкao дa je риjeч o вeoмa слoжeнoм прoблeму кojи je нaстao усљeд нaциoнaлизaциje имoвинe у бившoj Jугoслaвиjи и истaкao дa ћe Нaрoднa скупштинa Рeпубликe Српскe дaти пуну пoдршку дa би сe дoшлo дo квaлитeтнoг и примjeњивoг зaкoнa o рeституциjи, сaoпштeнo je из Нaрoднe скупштинe Рeпубликe Српскe.

Oн je пoзвao прeдстaвникe Свjeтскe jeврejскe oргaнизaциje дa сe укључe у прoцeс дoнoшeњa зaкoнa o рeституциjи у Рeпублици Српскoj кojи би трeбaлo крajeм oвe гoдинe дa будe нa днeвнoм рeду Нaрoднe скупштинe Рeпубликe Српскe.

Прeдстaвници Свjeтскe jeврejскe oргaнизaциje су пoдсjeтили дa je БиХ пoтписaлa Teрeзинску дeклaрaциjу кoja oбaвeзуje зeмљe пoтписницe дa нa aдeквaтaн нaчин риjeшe питaњe рeституциje имoвинe.

Сaстaнку су, oсим Блoхa, присуствoвaли прeдстaвници Свjeтскe jeврejскe oргaнизaциje Ивaн Чeрeшњeш и Дaвид Фajнмeн, кao и шeф бaњoлучкe кaнцeлaриje Aмбaсaдe Сjeдињeних Aмeричких Држaвa у БиХ Eдвaрд Гaлaгeр. 

25 мај

Предсједник Демократског народног савеза  Марко Павић, изјавио је данас (25.5.2017.) да очекује да министар индсутрије, енергетике и рударства Републике Српске Петар Ђокић поднесе оставку.
"Умјесто да је министар размишљао о оставци, јер није добио подршку Народне скупштине Републике Српске, он непрестано критикује своје политичке или неке друге неистомишљенике. Сматрам да је то у овом моменту страшно", рекао је Павић на конференцији за новинаре у Приједору, додајући да Ђокић, назива „
Љубију“ мртвим предузећем, умјесто да је размишљао како и на који начин оживјети рудник и ријешити питање индустријске прозиводње.

Он је навео да је вјеровао да је, након одлуке Народне скупштине Републике Српске да се не да сагласност о продаји већинског пакета акција Рудника жељезне руде  "Љубија", то завршена ств
ар и да о томе нема шта дискутовати јер је највиши орган донио одлуку.

"Заиста се нисам оглашавао јер сам мислио да је сад на нама да се бринемо о тренутном стању, о будућности и слично. Међутим, неки министри из дана у дан понављају како су они били у праву, како скупштина није и слично. Значи, они које је бирала скупштина одједном су се дрзнули да кажу да та иста скупштина није у праву", додао је Павић.

И послије овога, рекао је Павић, ДНС има конкретне приједлоге, да се агнажује независна ревизорска кућа или адвокатска канцеларија која ће анализирати уговор о оснивању „Митала“ из 2004. године и на бази анализе и понудити одговор на питање ко може, сем“Митала“копати руду у „Љубији“. И то нас интересује. Ако може неко други, нека се иде јавну процедуру, оцјенио је предсједник ДНС-а.

На питање новинара како ДНС коментарише иницијатуву опозиције за смјену Владе Српске, Павић је одговорио да се за тако нешто морају наћи чврсти аргументи.

„Опозиција, од кад је настала ништа друго и не ради осим што смјењује Владу. Ми смо научили радити свој посао, ако неко мисли да нас треба смјенити нека то уради, не бјежимо од тога. Не сматрамо да смо богом дати на било којој функцији.Владу не чине само министри ДНС-а и треба смијети само некога ко није задовољио у свом раду и на тој функцији“ поручио је Павић на данашњој конференцији за новинаре у Приједору.

24 мај

Министар управе и локалне самоуправе Републике Српске Лејла Решић и министар правде БиХ Јосип Грубеша, потписали су данас (24.5.2017.) у Сарајеву, Споразум о техничкој сарадњи на успостављању система размјене података који се уписују у регистре удружења и фондација.

Ријеч је о испуњавању и посљедње обавезе за скидање БиХ са сиве листе Манивала, а која се односи на удружења и фондације. 

Потписивањем овог споразума реализоваће се препоруке ФАФТ, које имају за циљ спречавање регистрације истих  удружења грађана код више регистарских органа. Република Српска, на овај начин је испунила све обавезе из ФАФТ програма, односно биће успостављена боља контрола регистрације удружења, која неће моћи бити регистрована у оба ентитета као и  „прањe“ новца“ рекла је министрица Решић, додајући да Српска има свој регистар удружења и фондација те да је корисницима  дозвољено само претраживање.

Делегација БиХ ће у понедјељак, 29. маја, на сједници Стручне службе за финансијско дјеловање /ФАТФ/ поднијети извјештај о спровођењу препорука па ће у овом сегменту БиХ добити позитивну оцјену.

У БиХ је омогућено да се поједина удружења и фондације уписују у 18 регистара удружења и фондација у БиХ под истим именом, чиме је било отежана контрола над њиховим дјеловањем, а с друге стране су омогућене разне злоупотребе. 

Све то остављало је негативне посљедице на законито дјеловање удружења и фондација, посебно када је ријеч о додијели и употреби буџетских и донаторских средстава којима се финансирају програми и пројекти ових организација, као и на перцепцију јавности о њиховом дјеловању. 

23 мај

У Бањалуци је, данас (23.5.2017.) одржaнa сjeдницa унутaрстрaнaчкe кoмисиje Демократског народног савеза. Сумиране су проткле активности у вези унутарстраначких избора странке, како по регијама у Српској тако и на подручју Федерације БиХ.

Један од закључака је да су дoстaвљeни спискoви дeлeгaтa зa 8. Скупштину ДНС-а која ће бити одржана 17. јуна 2017. године у дворани „Борик“, у Бањалуци.

Скупштини ће присуствовати 1.329 делегата.

22 мај

Вид Ивановић, једногласно је, синоћ (21.5.2017.) изабран за предсједника Општинског одбора ДНС Брод. Обраћајући се присутнима, Ивановић се захвалио на указаном повјерењу те позвао  чланове ДНС-а на заједнички рад, како су то радили и у протеклом периоду.

„Политичку снагу  ДНС црпи из јаке и сложне организације која ради за добробит и интересе свих грађана Брода, уз препознатљиву политичку културу, дијалог и афирмацију своје политике и идеја а не на блаћењу других“ рекао је Ивановић те изнио правце дјеловања и циљеве којима ће се посветити као челни човјек ОО ДНС Брод, који, након унутрастраначких избора има 40 чланова.

Скупштини се обратио  и Драгомир Јовичић, потпредсједник ДНС-а, који је подсјетио на протекли период, у коме је ДНС, на свим изборима растао и јачао, захваљујући препознатљивој политици и принципијелном дјеловању на свим нивоима. Са овога мјеста је позвао све чланове ДНС-а да дају свој допринос како би странка на наредним, општим изборима остварила свој зацртани циљ.

„Само на тај начин можемо дати већи допринос развоју и напретку свих локалних заједница и цијеле Српске, као и бољем представљању права и интереса Републике Српске на нивоу заједничких органа у БиХ“, поручио је Јовичић, нагласивши значај стабилног политичког  и безбједносног амбијента у Републици Српској и БиХ. Све је то, како је истакао, претпоставка укупном развоју економије, запошљавања и осталих области живота и просперитета Републике, а што је основни смисао и циљ дјеловања ДНС-а.

Говорио је и предсједник Регионалног одбора ДНС Модрича, Синиша Никић. Он је подсјетио на стални раст ДНС-а у овом дијелу Српске

Изборној скупштини ДНС Брод присуствовала  су 74 делегата те те  члан Главног одбора ДНС-а Горан Змијањац.

У Скупштини општини Брод  дјелују три одборника ДНС-а.

21 мај

Унтрарстраначки избори ДНС-а, вечерас (21.5.2017.) су настављени у Прњавору, Изборном скупштином Општинског одбора ДНС Прњавор, за чијег предсједника је изабран Драган Радић.

Изборној скупштини је присуствовао лидер ДНС-а Марко Павић, који је рекао да се и у овом Општинском одбору осјећа нове енергија и нова снага у редовима ДНС-а. Он је изјавио да чланови странке у овој општини не одступају од основних принципа Демократског народног савеза  јер су, између осталог, заинтересовани за развој ове локалне заједнице.

„Основни задатак је служити грађанима. И на овоме мјесту имамо раст чланства, нових људи и нових идеја, а све скупа нам даје могућност већег утицаја, могућност ширења а самим тим можемо извршити оно што смо обећали нашим бирачима“ рекао је Павић вечарас окупљеним делегатима и руководству ОО ДНС Прњавор, додајући да стање у СНСД-у и СДС-у није доборо, што даје нове шансе ДНС-у.

Циљ ДНС-а на општим изборима, 2018. године је преко 100.000 гласова и 15 посланика у републичком параламенту, подсјетио је предсједник ДНС-а и поновио да ће ДНС-а на парламентарним изборима имати и једну од најважнијих функција, за предсједника Републике Српске или члана Предсједништва БиХ.

 „ Константно јачање ДНС-а, наши реални циљеви за изборе 2018. који могу бити остварени, даје нам прилику да наш програм можемо уградити у стратешка документа Републике Српске и БиХ. Својом снагом можемо обезбједити подршку привреди, отварању нових радних мјеста, подстицајима и субвенцијама“ рекао је Павић, додајући да чврсто вјерује у јединство и заједнички циљ свих чланова странке. Само тако можемо ићи напријед и постати значајан фактор у креирању позитивне политичке климе у Српској и на нивоу БиХ, оцјенио је лидер ДНС-а.

Вечерашњој скупштини ДНС-а у Прњавору је присуствовало 110 делегата. Изабран је Општински одбор који броји 31 члана. 

19 мај

Циљ ДНС-а је да на наредним парламентарним изборима освоји више од 100.000 гласова, више од 15 мандата у Народној скупштини Републике Српске и функцију предсједника Српске или члана Предсједништва БиХ, за шта је потребно око 15 до 20 одсто више гласова него на локалним изборима, изјавио је вечерас  (19.5.2017.) у Градишци предсједник странке Марко Павић.
Павић је, који је у Градишци присуствовао изборној скупштини Општинског одбора ДНС-а, рекао да је задовољан резултатима овог општинског одбора странке и њиховим учешћем у локалној власти, истичући да је став ДНС-а да сви изабрани представници странке, од предсједника градских и општинских одбора до функционера у општинским управама или јавним предузећима, морају да прихвате одговорност за развој локалне заједнице и институција којима руководе.

"Ако то није случај, без обзира да ли је ријеч о члановима ДНС-а, ми такав рад не подржавамо", рекао је Павић новинарима након изборне скупштине.

Он је подсјетио да је ДНС у Градишци и на нивоу Републике Српске у коалицији са СНСД-ом и СП-ом, и да о крупним стварима настоје да се договоре.

Према његовим ријечима, један од основних програмских задатака ДНС-а је да чува национална богатства, ријеке, хидроцентрале, руднике и шуме, да би то остало будућим генерацијама.

На питање новинара да прокоментарише иницијативу опозиције за смјену Владе Српске, Павић је рекао да је "задатак опозиције да непрекидно ради да обори Владу и да дође на власт".

"Имали смо једну дестабилизацију не само у коалицији, него и уопште у Републици Српској, рекао бих навијача од којих су неки били за власт, неки за опозицију, неки за `Митал`, неки за РЖР /`Љубија`/. Друга нам дестабилизација не треба јер би то пуно људи одвукло од њихових активних послова, а бавили би се опет политикантством", рекао је Павић.

На изборној скупштини ДНС-а Градишка за предсједника Општинског одбора изабран је актуелни потпредсједник Скупштине општине Градишка Владимир Јанковић, који је на функцији предсједника градишког ДНС-а од 2009. године, а изабрани су и чланови Општинског одбора и делегати за изборну скупштину ДНС-а Републике Српске, која ће бити одржана 17. јуна у Бањалуци.

Јанковић је захвалио делегатима изборне скупштине на указаном повјерењу да и наредне четири године води ову странку у Градишци.

Он је истакао да је циљ ДНС-а у Градишци да формира још мјесних одбора на подручју општине, увећа чланство и ојача овај одбор.

"Желимо да кренемо да радимо за наредне парламентарне изборе. Предсједник Павић нам је дао задатак колико морамо да повећемо резултат у односу на локалне изборе - за десет до 15 одсто, што значи да морамо освојити минимум 2.900 гласова у Градишци, јер смо на локалним освојили 2.448", навео је Јанковић.

Изборној скупштини ДНС-а Градишка присуствовали су потпредсједник и секретар ДНС-а Драгомир Јовичић и Драгутин Родић, предсједник Регионалног одбора ДНС-а Дане Малешевић, начелник општине Градишка Зоран Аџић, који је и предсједник ОО СНСД-а Градишка, потпредсједник Уједињене Српске и народни посланик Славко Дуњић, народни посланик и предсједник ОО ДНС-а Козараска Дубица Дарко Бањац, представници СП-а. 

19 мај

Прeдсjeдник Нaрoднe скупштинe Рeпубликe Српскe Нeдeљкo Чубрилoвић рeкao je дaнaс (19.5.2017.) дa je нeoпхoднo дa пoлитички лидeри у Рeпублици Српскoj и нa нивoу зajeдничких oргaнa у БиХ учинe дoдaтнe нaпoрe нa jaчaњу пoвjeрeњa и пoстизaњу кoнсeнзусa у вeзи сa усвajaњeм рeфoрмских зaкoнa нa кoje су сe oбaвeзaли прихвaтajући aгeнду eврoпских интeгрaциja.
У рaзгoвoру сa дeлeгaциjoм Пaрлaмeнтaрнe скупштинe OEБС-a, Чубрилoвић je
истaкao дa je jeдaн oд изрaжeних примjeрa нeпoвjeрeњa и oпструкциje у испуњaвaњу прeузeтих мeђунaрoдних oбaвeзe нeдaвнo блoкирaњe дoнoшeњa зaкoнa o aкцизaмa у Пaрлaмeнтaрнoj скупштини БиХ, иaкo je тo угoвoрнa oбaвeзa прeмa Eврoпскoj бaнци зa oбнoву и рaзвoj и Eврoпскoj инвeстициoнoj бaнци.

Oн je нaвeo дa je тo oнeмoгућилo нaстaвaк aрaнжмaнa сa Meђунaрoдним мoнeтaрним фoндoм.

"Изрaжeнo нeфункциoнисaњe зajeдничких oргaнa влaсти нa нивoу БиХ oдрaз je личних oднoсa и нeпoвjeрeњa мeђу пoлитичким лидeримa, a штo ћe имaти нeгaтивнe пoсљeдицe нa приврeду, рaзвoj и живoтни стaндaрд грaђaнa", рeкao je Чубрилoвић и нaглaсиo дa тaквo стaњe угрoжaвa бeзбjeднoст, стaбилнoст и пут eврoпских интeгрaциja.

Чубрилoвић je укaзao нa чињeницу дa су прeпрeкe бржeг нaпрeткa БиХ нa путу eврoпских интeгрaциja пристрaсaн и нeкoeгзистeнтaн oднoс прeдстaвникa мeђунaрoднe зajeдницe у БиХ, нeфункциoнaлнoст зajeдничких oргaнa, укључуjући и прaвoсуђe кoje ниje успjeлo дa сe нa aдeквaтaн нaчин супрoтстaви кoрупциjи кoja je присутнa у свим сфeрaмa пoлитичкoг и друштвeнoг живoтa, сaoпштeнo je из Нaрoднe скупштинe Рeпубликe Српскe.

Oн je укaзao нa чињeницу дa и Избoрни зaкoн БиХ oмoгућaвa пoлитичку кoрупциjу и тргoвaњe пoслaничким мaндaтимa, штo oтeжaвa нaпрeдaк и исцрпљуje и грaђaнe и пoлитичкe субjeктe кojи свaкe другe гoдинe учeствуjу у избoрнoм прoцeсу. 


Чубрилoвић je oциjeниo дa je oвe прoблeмe мoгућe риjeшити oбjeдињaвaњeм oпштих и лoкaлних избoрa и дeфинисaњeм дa пoслaнички мaндaт припaдa пoлитичкoj стрaнци, a нe пojeдинцу.

Oн je нaвeo дa je Нaрoднa скупштинa Рeпубликe Српскe нajфункциoнaлниjи пaрлaмeнт у БиХ, тe дa нeсмeтaнo рaди и дoнoси рeфoрмскe зaкoнe кaкo би ствoрилa штo je мoгућe пoвoљниjи и кoнкурeнтниjи aмбиjeнт зa инoстрaнo улaгaњe, рaзвoj приврeдe и бржи нaпрeдaк нa путу eврoпских интeгрaциja.

Toкoм сусрeтa билo je риjeчи o пoлитичкoj, бeзбjeднoснoj и eкoнoмскoj ситуaциjи у Рeпублици Српскoj, БиХ и рeгиoну и прeпрeмaмa извjeштaja прeдствaникa OEБС-a o стaњу и oствaрeнoм нaпрeтку у БиХ.

Дeлeгaциjу Пaрлaмeнтaрнe скупштинe OEБС-a прeдвoдили су пoтпрeдсjeдник Пaрлaмeнтaрнe скупштинe и спeциjaлни прeдстaвник зa jугoистoчну Eврoпу Рoбeртo Бaтeли, спeциjaлни прeдстaвник Пaрлaмeнтaрнe скупштинe OEБС-a Aндрeaс Нoтeл, a сaстaнку je присуствoвao и шeф бaњaлучкe кaнцeлaриje OEБС-a Дмитриj Joрдaниди. 

19 мај

Општински одбор Демократског народног савеза Лакташи и у наредном периоду водиће Саша Панић, актуелни потпредсједник Скупштине општине Лакташи.

Панић је једногласно, поново изабран на мјесто предсједника ОО ДНС Лакташи на Изборној скупштини ОО ДНС, одржаној у сриједу, 17. маја 2017. године.

Изборној скупштини присустовали су и министар просвјете и културе Републике Српске, уједно и предсједник Регионалног одбора ДНС Дане Малешевић, министар саобраћаја и веза РС Неђо Трнинић, замјеник директора Републичке управе за геодетске и имовинско – правне послове и високи функционер ДНС Срђан Радуљ, секретар Главног одбора ДНС Радомир Тривић, савјетник министра саобраћаја и веза РС Драгана Беслаћ и бројни други гости.

У поздравном говору, министар саобраћаја и веза Републике Српске Неђо Трнинић нагласио је важност ДНС на политичкој сцени Републике Српске, која је послије сваког изборног циклуса расте и по броју чланова, али и по броју освојених гласова, због чега је данас, по снази и значају, трећа странка у Српској.

- На прошлим изборима, освојили смо 85.000 гласова, а није тајна да смо пред себе ставили задатак да на општим изборима, који нас очекују у јесен 2018. године, освојимо 100.000 гласова. С обзиром на информације, које свакодневно добијамо са терена и у непосредном контакту са грађанима Републике Српске, сигурни смо да је тај циљ остварив – нагласио је Трнинић, изразивши наду да ће остварењу тог циља огроман допринос дати и ОО ДНС Лакташи.

Нови/стари предсједник ОО ДНС Лакташи Саша Панић захвалио је чланству на указаном повјерењу и поновном избору за првог човјека лакташког ДНС, подсјетивши да је странка на протеклим локалним изборима остварила добар резултат са преко двије хиљаде освојених гласова, те постала убједљиво трећа политичка снага у Општини Лакташи са три одборника у Скупштини општине Лакташи.

-Није тако давно било када је ДНС имао свега 200 гласова на изборима у Лакташима, а данас смо битна снага у локалном парламенту, утичемо на доношење важних одлука за све становнике ове општине и надамо се да ће нам грађани и на предстојећим изборима указати повјерење да радимо за њих. ОО ДНС Лакташи данас чине млади, образовани и способни људи, жељни рада и доказивања, тако да нема сумње да ћемо и у наредном периоду остваривати добре резултате, на добробит свих грађана – поручио је Панић, нагласивши да је ДНС странка, која држи дату ријеч и која ће увијек остати на страни одбране интереса Републике Српске и свих њених грађана.

18 мај

Предсједник Народне скупштине Републике Српске Недељко Чубриловић изјавио је вечерас (18.5.2017.)  у Мостару да је у БиХ потребно више међусобног разумијевања и позитивне енергије како би земља кренула напријед.

Чубриловић је нагласио да манифестација "Вечерњаков печат" вреднује људе по њиховим вриједностима и карактеристикама и шаље позитивну енергију путем медија и учесника.

"Добро је што више не награђујемо високе представнике. У БиХ нам треба више разумијевања, а мање мијешања међународне заједнице", рекао је Чубриловић уочи манифестације "16. Вечерњаков печат" на којој ће уручити награду најбољем привреднику у БиХ у прошлој години. 

Популарни чланци

ПАВИЋ: ПОБЈЕДА - ДНС ОСТВАРИО РАСТ ОД 30 ОДСТО

Предсједник ДНС-а Марко Павић изјавио је  да је изузетно задовољан изборним резултатом, јер је ДНС остварио раст од 30 одсто.
"Без обзира који коначни резултат буде, чињеница је да се десило оно што смо предвиђали, а то је да ДНС из избора у изборе добија све више гласова, јер је наша политика - политика толеранције, разговора и консензуса", рекао је Павић у сједишту Изборног штаба ДНС-а у Приједору. 

Он је додао да је ДНС, према досадашњим резултатима које има странка, добио четири начелничка мјеста и једно градоначелничко. 

"Задовољни смо јер смо остварили раст од 30 одсто. Нема већег признања од оног које је дошло од грађана давањем гласа на изборима", рекао је Павић. 

Он је изразио задовољство резултатима које је постигла коалиција СНСД-ДНС-СП и што су, како каже, остварене изборне побједе у још неким општинама. 

"То је показало да грађани хоће политику коју смо водили, не само на локалном, већ и на републичком нивоу. Захваљујући снази коју смо добили на овим изборима морамо кренути са извршавањем онога што смо чули од грађана и оно што смо грађанима обећали и предвидјели нашим програмима", рекао је Павић. 

Према подацима које има изборни штаб ДНС-а, кандидат за градоначелника испред ДНС-а Миленко Ђакoвић освојио је 20.039 гласова, а његов протикандидат из СДС-а Душан Берић 12.385 гласова. 

На прошлим локалним изборима 2012. године, у Приједору је убједљиву побједу освојио Марко Павић из ДНС-а са 50,28 одсто гласова, док су његови противкандидати Драго Тадић из СНСД-а и Борислав Бојић из СДС-а освојили 29,69 одсто, односно 20,03 одсто. 

БАЊА ЛУКА: Организована обука кандидата за одборнике ДНС-а за јавни наступ

ДНС је препознао важност организоване обуке кандидата за јавни наступ и тиме отишао корак даље у квалитету припреме за предстојеће изборе..

У периоду од 4. до 10. aвгуста 2016. године је обављена обука кандидата за одборнике ДНС-а Градског одбора Бања Лука у области јавног наступа, коју је, у договору са предсједником Комисије за рад са кандидатима Ранком Бабићем и шефом Изборног штаба Остојом Барашином, одржала доц. МА Данка Жугић, шеф кабинета министра саобраћаја и веза у Влади РС. Обуком је обухваћен наступ у медијима и наступ пред масом, што је допринијело да кандидати стекну вјештине у области сценског говора, дикције, политичког говора, невербалне комуникације, односа према саговорнику, камери и односа према публици, као и другим вјештинама које су потребне за квалитетно представљање у јавности и предстојећој кампањи.

Павић: ДНС чиста образа излази пред грађане!

Величанствен скуп ДНС-а у Обудовцу код Шамца

Синоћ је у препуној сали Дома културе у Обудовцу код Шамца одржана проширена сједница Регионалног одбора Демократског народог савеза Бијељина, којој је присуствовао и предсједник ДНС-а Марко Павић са најближим сарадницима, као и велики број чланова и симпатизера ДНС-а са подручја Посавине, Семберије и Мајевице.

Овом приликом, предсједник Павић је изразио задовољство због чињенице да ДНС биљежи велики раст у свим дијеловима Републике Српске, нагласивши да грађани вјерују у стабилну и одговорну политику коју води Демократски народни савез.

- Велика је разлика између ДНС-а и других странака у односу према вриједностима Републике Српске и њеног народа. И у рату када се стварала Република Српска, и данас у миру, људи у ДНС-у су сматрали и сматрају да треба дати све од себе за свој народ, и увијек смо одговорно радили и радимо за побољшање положаја Републике Српске и њених грађана. Због тога је ДНС у сталном порасту, јер смо принципијелни и увијек износимо јасне ставове – нагласио је предсједник Павић и додао:

- ДНС је у сталном контакту са народом, разговарамо са људима и тражимо и њихово мишљење. На основу тога градимо ставове које заступамо у институцијама гдје смо изабрани, од локалног до државног нивоа. Грађани знају да их ДНС никада није изневјерио, и да то никада неће учинити. Због тога ДНС чиста образа излази пред грађане и тражимо подршку за наставак политике у интересу РС и њених грађана. А, наша политика је да нема преношења надлежности са РС на БиХ, нема продаје јавних добара него на тим добрима треба да градимо прерађивачку индустрију која једина може запослити већи број радника – рекао је, између осталог, предсједник Павић.

Предсједник Централног изборног штаба ДНС-а Драгомир Јовичић, истакао је да ДНС спремно дочекује локалне изборе у октобру гдје је циљ освајање више од 100.000 гласова и више од 150 одборничких мандата.

- У остварњу тог циља, рачунамо и на велики број гласова у Посавини гдје је ДНС постао препознатљива политичка снага јер је у протеклом периоду као дио локалне власти у Шамцу урадио много на рјешавању реалних прблема грађана.

Предсједник ОО ДНС Шамац Крста Бајкановић упознао је руководство странке са стањем у шамачком ДНС-у истакавши да очекују историјски резултат на октобарским изборима.

- Очекујемо да ћемо освојити пет одборничких мјеста и да будемо друга странка по снази у локалном парламенту. Посавина је пољопривредни крај и ДНС се труди да изађе у сусрет потребама пољопривредника и настојимо да рјешавамо проблеме грађана у свим сегментима живота. У протеклих осам година имали смо доста успјеха у том послу, због чега очекујемо велику подршку народа и на предстојећим изборима – рекао је Бајкановић.

Скупу у Обудовцу присуствовао је и Живан Којић, заједнички кандидат за начелника општине Шамац, испред коалиције ДНС-СНСД-СП. У шамачком ДНС-у увејерени су у његову побједу, и велики успјех одборничке листе ДНС-а.