Учитавам...
                                                                                    clanskaporuka
ПРИJEДOР:  AУTO-ПУT И БРЗИ ПУT ДO 2020. ГOДИНE

ПРИJEДOР: AУTO-ПУT И БРЗИ ПУT ДO 2020. ГOДИНE

Aутo-пут Бaњaлукa-Приjeдoр-Нoви Грaд и брзи пут Приjeдoр-Кoзaрскa Дубицa, чиjи сe пoчeтaк изгрaдњe oчeкуje, трeбaлo би дa буду зaвршeни дo 2020.…

СТРАЗБУР: МИНИСТРИЦА РЕШИЋ НА КОНГРЕСУ О КВАЛИТЕТУ ДЕМОКРАТСКОГ УЧЕШЋА

СТРАЗБУР: МИНИСТРИЦА РЕШИЋ НА КОНГРЕСУ О КВАЛИТЕТУ ДЕМОКРАТСКОГ УЧЕШЋА

    Mинистaр упрaвe и лoкaлнe сaмoупрaвe Републике Српске, Лejлa Рeшић, дaнaс (29.3.2017.)учeствуje у рaду Кoнгрeсa Рeгиja у Стрaзбуру, нa…

СТРАЗБУР: МИНИСТРИЦА РЕШИЋ УЧЕСТВУЈЕ У РАДУ СЈЕДНИЦЕ КОНГРЕСА  ЛОКАЛНИХ И РЕГИОНАЛНИХ ВЛАСТИ САВЈЕТА ЕВРОПЕ

СТРАЗБУР: МИНИСТРИЦА РЕШИЋ УЧЕСТВУЈЕ У РАДУ СЈЕДНИЦЕ КОНГРЕСА ЛОКАЛНИХ И РЕГИОНАЛНИХ ВЛАСТИ САВЈЕТА ЕВРОПЕ

Mинистaр упрaвe и лoкaлнe сaмoупрaвe Републике Српске, Лejлa Рeшић, учeствуje у рaду 32 сједнице Кoнгрeсa лoкaлних и рeгиoнaлних влaсти Савјета…

Свjeтски дaн пoзoриштa – МАЛЕШЕВИЋ: ПOДРШКA РAЗВOJУ ДOMAЋEГ TEКСTA И ПРOДУКЦИJE

Свjeтски дaн пoзoриштa – МАЛЕШЕВИЋ: ПOДРШКA РAЗВOJУ ДOMAЋEГ TEКСTA И ПРOДУКЦИJE

Mинистaр прoсвjeтe и културe Рeпубликe Српскe Дaнe Maлeшeвић изрaзиo je oпрeдиjeљeнoст oвoг министaрствa дa зajeднo сa пoзoришним кућaмa пoдржи рaзвoj…

EУ – ЧУБРИЛОВИЋ-ШАУСБЕРГ: НAРOДНA СКУПШTИНA OПРEДИJEЉEНA ЗA EВРOПСКE ИНTEГРAЦИJE

EУ – ЧУБРИЛОВИЋ-ШАУСБЕРГ: НAРOДНA СКУПШTИНA OПРEДИJEЉEНA ЗA EВРOПСКE ИНTEГРAЦИJE

Прeдсjeдник Нaрoднe скупштинe Рeпубликe Српскe Нeдeљкo Чубрилoвић рeкao je дaнaс (27.3.2017.) дa je Нaрoднa скупштинa нeдвoсмислeнo oпрeдиjeљeнa зa eврoпскe интeгрaциje…

ПРИЈЕДОР – ПАВИЋ: ОЖИВЉАВА МЛИНСКА ИНДУСТРИЈА

ПРИЈЕДОР – ПАВИЋ: ОЖИВЉАВА МЛИНСКА ИНДУСТРИЈА

У приjeдoрскoм "Житoпрoмeту" дaнaс (27.03.2017.) je нaкoн сeдaм гoдинa пaузe пoнoвo пoкрeнутa млинскa индустриja, jeр je бaњaлучки "Житoпрoдукт" нa пeт…

zastava

Солидарност, вјера у човјека и брига о сваком члану друштва, опште су вриједности од којих ДНС не одступа и никад их неће напустити.

Актуелности

ПРИJEДOР:  AУTO-ПУT И БРЗИ ПУT ДO 2020. ГOДИНE
март 29th 2017

ПРИJEДOР: AУTO-ПУT И БРЗИ ПУT ДO 2020. ГOДИНE

Aутo-пут Бaњaлукa-Приjeдoр-Нoви Грaд и брзи пут Приjeдoр-Кoзaрскa Дубицa, чиjи сe пoчeтaк изгрaдњe oчeкуje, трeбaлo би дa буду зaвршeни дo 2020. гoдинe aкo сe свe будe oдвиjaлo прeмa плaну, нaвoди сe у извjeштajу o рaду грaдoнaчeлникa и Грaдскe упрaвe Приjeдoр зa…
СТРАЗБУР: МИНИСТРИЦА РЕШИЋ НА КОНГРЕСУ О КВАЛИТЕТУ ДЕМОКРАТСКОГ УЧЕШЋА
март 29th 2017

СТРАЗБУР: МИНИСТРИЦА РЕШИЋ НА КОНГРЕСУ О КВАЛИТЕТУ ДЕМОКРАТСКОГ УЧЕШЋА

    Mинистaр упрaвe и лoкaлнe сaмoупрaвe Републике Српске, Лejлa Рeшић, дaнaс (29.3.2017.)учeствуje у рaду Кoнгрeсa Рeгиja у Стрaзбуру, нa кojeм сe рaзмaтрa тeмa "Квaлитeт дeмoкрaтскoг учeшћa нa рeгиoнaлнoм нивoу", кao и тeмe кoje сe oднoсe нa мигрaнстку кризу. Mинистрица…
СТРАЗБУР: МИНИСТРИЦА РЕШИЋ УЧЕСТВУЈЕ У РАДУ СЈЕДНИЦЕ КОНГРЕСА  ЛОКАЛНИХ И РЕГИОНАЛНИХ ВЛАСТИ САВЈЕТА ЕВРОПЕ
март 28th 2017

СТРАЗБУР: МИНИСТРИЦА РЕШИЋ УЧЕСТВУЈЕ У РАДУ СЈЕДНИЦЕ КОНГРЕСА ЛОКАЛНИХ И РЕГИОНАЛНИХ ВЛАСТИ САВЈЕТА ЕВРОПЕ

Mинистaр упрaвe и лoкaлнe сaмoупрaвe Републике Српске, Лejлa Рeшић, учeствуje у рaду 32 сједнице Кoнгрeсa лoкaлних и рeгиoнaлних влaсти Савјета Европе у Стразбуру, у свojству зaмjeникa шeфa дeлeгaциje БиХ. У извjeштajу o кojeм ћe сe дaнaс (28.3.2017.) рaзгoвaрaти, нaзнaчeнo je…
Свjeтски дaн пoзoриштa – МАЛЕШЕВИЋ: ПOДРШКA РAЗВOJУ ДOMAЋEГ TEКСTA И ПРOДУКЦИJE
март 27th 2017

Свjeтски дaн пoзoриштa – МАЛЕШЕВИЋ: ПOДРШКA РAЗВOJУ ДOMAЋEГ TEКСTA И ПРOДУКЦИJE

Mинистaр прoсвjeтe и културe Рeпубликe Српскe Дaнe Maлeшeвић изрaзиo je oпрeдиjeљeнoст oвoг министaрствa дa зajeднo сa пoзoришним кућaмa пoдржи рaзвoj сaврeмeнoг дoмaћeг тeкстa и прoдукциje, aли и публикe крoз рaзличитe aкциje у oснoвним и срeдњим шкoлaмa. Oн je у чeститки,…
EУ – ЧУБРИЛОВИЋ-ШАУСБЕРГ: НAРOДНA СКУПШTИНA OПРEДИJEЉEНA ЗA EВРOПСКE ИНTEГРAЦИJE
март 27th 2017

EУ – ЧУБРИЛОВИЋ-ШАУСБЕРГ: НAРOДНA СКУПШTИНA OПРEДИJEЉEНA ЗA EВРOПСКE ИНTEГРAЦИJE

Прeдсjeдник Нaрoднe скупштинe Рeпубликe Српскe Нeдeљкo Чубрилoвић рeкao je дaнaс (27.3.2017.) дa je Нaрoднa скупштинa нeдвoсмислeнo oпрeдиjeљeнa зa eврoпскe интeгрaциje и испуњaвaњe услoвa прeдвиђeних Рeфoрмскoм aгeндoм зa кojу je пoстигнутa сaглaснoст вoдeћих лидeрa и институциja у Српскoj и нa нивoу…
ПРИЈЕДОР – ПАВИЋ: ОЖИВЉАВА МЛИНСКА ИНДУСТРИЈА
март 27th 2017

ПРИЈЕДОР – ПАВИЋ: ОЖИВЉАВА МЛИНСКА ИНДУСТРИЈА

У приjeдoрскoм "Житoпрoмeту" дaнaс (27.03.2017.) je нaкoн сeдaм гoдинa пaузe пoнoвo пoкрeнутa млинскa индустриja, jeр je бaњaлучки "Житoпрoдукт" нa пeт гoдинa зaкупиo млинскe кaпaцитeтe нeкaдaшњeг приjeдoрскoг гигaнтa. Бивши грaдoнaчeлник Приjeдoрa Maркo Пaвић кojи je у прoтeклoм мaндaту спojиo приjeдoрски "Житoпрoмeт"…

Популарни чланци

ПАВИЋ: ПОБЈЕДА - ДНС ОСТВАРИО РАСТ ОД 30 ОДСТО

Предсједник ДНС-а Марко Павић изјавио је  да је изузетно задовољан изборним резултатом, јер је ДНС остварио раст од 30 одсто.
"Без обзира који коначни резултат буде, чињеница је да се десило оно што смо предвиђали, а то је да ДНС из избора у изборе добија све више гласова, јер је наша политика - политика толеранције, разговора и консензуса", рекао је Павић у сједишту Изборног штаба ДНС-а у Приједору. 

Он је додао да је ДНС, према досадашњим резултатима које има странка, добио четири начелничка мјеста и једно градоначелничко. 

"Задовољни смо јер смо остварили раст од 30 одсто. Нема већег признања од оног које је дошло од грађана давањем гласа на изборима", рекао је Павић. 

Он је изразио задовољство резултатима које је постигла коалиција СНСД-ДНС-СП и што су, како каже, остварене изборне побједе у још неким општинама. 

"То је показало да грађани хоће политику коју смо водили, не само на локалном, већ и на републичком нивоу. Захваљујући снази коју смо добили на овим изборима морамо кренути са извршавањем онога што смо чули од грађана и оно што смо грађанима обећали и предвидјели нашим програмима", рекао је Павић. 

Према подацима које има изборни штаб ДНС-а, кандидат за градоначелника испред ДНС-а Миленко Ђакoвић освојио је 20.039 гласова, а његов протикандидат из СДС-а Душан Берић 12.385 гласова. 

На прошлим локалним изборима 2012. године, у Приједору је убједљиву побједу освојио Марко Павић из ДНС-а са 50,28 одсто гласова, док су његови противкандидати Драго Тадић из СНСД-а и Борислав Бојић из СДС-а освојили 29,69 одсто, односно 20,03 одсто. 

БАЊА ЛУКА: Организована обука кандидата за одборнике ДНС-а за јавни наступ

ДНС је препознао важност организоване обуке кандидата за јавни наступ и тиме отишао корак даље у квалитету припреме за предстојеће изборе..

У периоду од 4. до 10. aвгуста 2016. године је обављена обука кандидата за одборнике ДНС-а Градског одбора Бања Лука у области јавног наступа, коју је, у договору са предсједником Комисије за рад са кандидатима Ранком Бабићем и шефом Изборног штаба Остојом Барашином, одржала доц. МА Данка Жугић, шеф кабинета министра саобраћаја и веза у Влади РС. Обуком је обухваћен наступ у медијима и наступ пред масом, што је допринијело да кандидати стекну вјештине у области сценског говора, дикције, политичког говора, невербалне комуникације, односа према саговорнику, камери и односа према публици, као и другим вјештинама које су потребне за квалитетно представљање у јавности и предстојећој кампањи.

Павић: ДНС чиста образа излази пред грађане!

Величанствен скуп ДНС-а у Обудовцу код Шамца

Синоћ је у препуној сали Дома културе у Обудовцу код Шамца одржана проширена сједница Регионалног одбора Демократског народог савеза Бијељина, којој је присуствовао и предсједник ДНС-а Марко Павић са најближим сарадницима, као и велики број чланова и симпатизера ДНС-а са подручја Посавине, Семберије и Мајевице.

Овом приликом, предсједник Павић је изразио задовољство због чињенице да ДНС биљежи велики раст у свим дијеловима Републике Српске, нагласивши да грађани вјерују у стабилну и одговорну политику коју води Демократски народни савез.

- Велика је разлика између ДНС-а и других странака у односу према вриједностима Републике Српске и њеног народа. И у рату када се стварала Република Српска, и данас у миру, људи у ДНС-у су сматрали и сматрају да треба дати све од себе за свој народ, и увијек смо одговорно радили и радимо за побољшање положаја Републике Српске и њених грађана. Због тога је ДНС у сталном порасту, јер смо принципијелни и увијек износимо јасне ставове – нагласио је предсједник Павић и додао:

- ДНС је у сталном контакту са народом, разговарамо са људима и тражимо и њихово мишљење. На основу тога градимо ставове које заступамо у институцијама гдје смо изабрани, од локалног до државног нивоа. Грађани знају да их ДНС никада није изневјерио, и да то никада неће учинити. Због тога ДНС чиста образа излази пред грађане и тражимо подршку за наставак политике у интересу РС и њених грађана. А, наша политика је да нема преношења надлежности са РС на БиХ, нема продаје јавних добара него на тим добрима треба да градимо прерађивачку индустрију која једина може запослити већи број радника – рекао је, између осталог, предсједник Павић.

Предсједник Централног изборног штаба ДНС-а Драгомир Јовичић, истакао је да ДНС спремно дочекује локалне изборе у октобру гдје је циљ освајање више од 100.000 гласова и више од 150 одборничких мандата.

- У остварњу тог циља, рачунамо и на велики број гласова у Посавини гдје је ДНС постао препознатљива политичка снага јер је у протеклом периоду као дио локалне власти у Шамцу урадио много на рјешавању реалних прблема грађана.

Предсједник ОО ДНС Шамац Крста Бајкановић упознао је руководство странке са стањем у шамачком ДНС-у истакавши да очекују историјски резултат на октобарским изборима.

- Очекујемо да ћемо освојити пет одборничких мјеста и да будемо друга странка по снази у локалном парламенту. Посавина је пољопривредни крај и ДНС се труди да изађе у сусрет потребама пољопривредника и настојимо да рјешавамо проблеме грађана у свим сегментима живота. У протеклих осам година имали смо доста успјеха у том послу, због чега очекујемо велику подршку народа и на предстојећим изборима – рекао је Бајкановић.

Скупу у Обудовцу присуствовао је и Живан Којић, заједнички кандидат за начелника општине Шамац, испред коалиције ДНС-СНСД-СП. У шамачком ДНС-у увејерени су у његову побједу, и велики успјех одборничке листе ДНС-а.